Още от палеолита (преди около 50 000 години) има доказателства за култ към мечката, в който е тя е била възприемана като господар на животните, бог и дори предшественик на хората. В представите на народа ни, тя има силата да лекува, да предпазва от болести и да дарява плодородие. Едновременно с това е символ на голяма физическа мощ. Във Фън Шуй мечката е символ на добродушие и ситост, ярост, здраве и сила. Символ е и на нежни майчински чувства. За европейците мечката е царят на животните. Всяко нейно изображение е магически амулет, предпазващ от зли сили.

Точно заради това, искахме да изградим първата си марка върху това толкова благородно и силно животно. Точно защото буковите пелети, които произвеждаме са символ на мощ и сила. И точно както мечката е господар и цар на животните, ние вярваме, че пелетите, произведени от бук могат да се класифицират като царе на всички пелети. Те се характеризират като пелети, с много висока калоричност и са подходящи както за най-претенциозните камини и горелки, така и за тези, които искат да постигат висока икономия.

Представяме ви нашата мечка – пелети BEAR от HotZ.