Букови пелети – защо мечката?

Още от палеолита (преди около 50 000 години) има доказателства за култ към мечката, в